Om Klinte Bil & Buss

Om företaget


​Klinte Taxi bildades 1954 av Edvard och Gunvor Gabrielsson, Klintehamn, och blev så småningom även känd som "Gabas Taxi". Företaget drevs vidare och utökades så småningom med fler tillstånd och skolskjutsar. På den tiden hade alla taxiägare sin egen kundkrets och körde resor inom sin stationsort; trafiktillstånden var reglerade för att inte bli för många. Alla hade sin "egen" växel, vilket gjorde att man blev väldigt låst. Inga mobiltelefoner eller vidarekoppling existerade och det enda man kunde utnyttja då och då var telefonsvararen.
​​​​​​​
Så småningom började dock närliggande taxiåkare samarbeta och ett joursystem för kvällar och helger tog form. Då Edvard gick bort 1975 drevs verksamheten vidare i form av det familjeföretag det alltid varit, nu med Gunvor i spetsen med hjälp av sonen Göran. Så småningom gick även dottern Gunilla och Gunvors sambo Ulf Hertz med i företaget och 1984 blev Agne Christiansson (gift med Gunilla) delägare i firman.

Avregleringen inom taxibranschen kom 1991 och blev en stor förändring för alla taxiåkare. Branschen släpptes fri, alla fick köra överallt och reglering av trafiktillstånden avskaffades. Upphandlingar skulle ske för alla kommunala resor, som dessutom skulle beställas över en gemensam växel för att sedan delas ut till de olika åkarna. Man kunde inte längre ringa sin "egen" taxi. Genom avregleringen blev marknaden under ett antal år överetablerad och en naturlig utslagning började ta form.

Idag är marknaden relativt stabil, dock delvis osäker på grund av kommunens upphandlingar. Det kan vara riskabelt att satsa eftersom ett anbud löper ut efter 2-4 år och rädslan finns att stå utan körningar efter nya upphandlingar. Denna osäkerhet tillsammans med ett intresse av att expandera har gjort att Klinte Taxi och Klinte Bil & Buss börjat se sig om efter nya intressanta inkomstkällor inom trafikbranschen. Under år 2000 blev de två företagen återigen ett, nu under namnet Klinte Bil & Buss AB, eftersom de ville driva verksamheten vidare i form av aktiebolag istället.

Klinte Bil & Buss AB är fortfarande ett familjeföretag, nu med Agne, Gunilla och Ulf, eftersom Gunvor hastigt gick bort 1995. Agne är delvis sysselsatt med körningen men en stor del av hans tid går åt till administration, servning av bilar, kontakten med kunder och de anställda, samt att vara företagets ansikte utåt. Gunilla jobbar utanför firman som ekonom.

Idag sysselsätter Klinte Bil & Buss AB 8-9 personer, Fem bilar som används till särskoletrafik. Fyra bilar som går med växelvis boende. Klinte Bil o Buss kör även gods, kör mat till olika skolor och även till älderboende. Klinte Bil&Buss har även biluthyrning. Personbilar, minibussar, husbilar, handikappbuss, lätta lastbilar för bl a självflytt. Vi har även takboxar för uthyrning. Vidare finns det en egen verkstad, även för almänheten där vi säljer däck och gör service, och reperationer. Har även egen tvätthall.